Ho an’ Andriamanitra irery ny Voninahitra ,Izay manatrika eto ary eo anatrehany no iresahanay aminao anio .  Salama tompoko, tononina aminao ny Fiadanana, Amen.

Close Menu