SPECTACLE de DANSE Samedi 17 Déc 2016 à 15 à Paris

LPC_17_12_2016

NE PLEURE PLUS

1_0_00028
On a souvent tendance à dire aux enfants de ne plus pleurer. On pleure souvent lorsque nos émotions sont trop vives et que nous ne réussissons plus à les contenir. On peut pleurer par compassion et pour diverses raisons : la mort d’un proche, le désespoir, etc.

Voici ce que déclare l’Éternel :
Jérémie 31 : 16
16 Ainsi parle l’Éternel : Retiens tes pleurs, Retiens les larmes de tes yeux; Car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l’Éternel; Ils reviendront du pays de l’ennemi.
La vision de

FOTOAM-BAVAKA ISAKY NY ASABOTSY SY ALAHADY

MANAO FIVORIAM-BAVAKA IZAHAY ISAKY NY ASABOTSY POITIERS SY NY ALAHADY VAUJOURS, KOA MANASA ANAO IZAY MANGETAHETA SY MITADY FAMONJENA.
(eto ambany ny fanazavana fanampiny)

3t13t2

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

01

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).