KONFERANSA LEHIBE NY ASABOTSY 24 JONA @ 15 h

KRISTIANA SY TANINDRAZANA 2 vertZanahary ô, tahio ny Tanindrazanay ;  fa hoy Ianao ;  Sambatra ny Firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny  . (salamo 33:12)

Manasa ny Mpiray Tanindrazana rehetra hanatrika ny  KONFERANSA LEHIBE ; hiarantsika mandinika sy mifanakalo izay mahasoa,  ny Asabotsy 24  Jona akatoky ny fetim-pirenena ka Loha-hevitra 4 no ho dinihina ao;  ny ady amin’ny Fahantrana, ny Kolikoly, ny Tsy fandriam-pahalemana ary ny Fanompoan-tsampy  …izay azo foanana tsara raha misy ny Finiavana ,koa tongava maro , asao ny namana Tia Tanindrazana fa ny Fitiavana mahasarona fahotana maro….dia ho

LA CROIX ET LE SALUT

unnamedLa croix et le salut

La mort de Jésus sur la croix est la clé de notre salut. Quand nous entendons l’Evangile, le Saint-Esprit nous convainc de notre péché : nous réalisons que notre nature de péché, qui est celle de tout homme, nous sépare de Dieu, et que Jésus a dû souffrir et mourir sur la croix pour notre rédemption. Le Saint-Esprit nous pousse à nous humilier, à nous repentir et à rechercher le pardon de Dieu, dont nous découvrons l’amour, en acceptant Jésus comme notre Sauveur. Nous avons par la

EGLISE AGAPE PARIS 13ème

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Isaky ny :

ASABOTSY @  3 ora .

Toerana :  2,  rue Bessie Coleman

POITIERS 86000

Tel : 06 17 49 16 17

ALAHADY  @ 11 ora

Toerana :  5,  rue Albert

Métro : Porte d’Ivry  -   Olympiade

PARIS   13ème

Tel : 06 30 04 25 01  -  01 41 60 01 63

Misokatra ho antsika rehetra ny varavaran’ny fiangonana Agape. Tsy mavakavaka, mizara fitiavana dia ny Fitiavan’Andriamanitra ilay tsara sy ambony indrindra. Amen

TONGASOA  ô .

 

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

01

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).