MIARAHABA ANTSIKA TRATRY NY TAONA 2017

BB Fifaliana ho anay tompon’andraikitra eto amin’ny Fiangonana, radio Agape,  ny miarahaba anao nahatratra izao taona vaovao 2017 izao. Mirary ny fitahian’Andriamanitra feno ho anao sy ny ankohonanao izahay.

Hafatra ho antsika avy amin’ny Tompo Jesosy ; Apokalypsy 3 : 8  Indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy. Teny napetraky ny Tompo tato am-ponay ary nasainy zaraina ho an’ireo izay tia Azy ka vonona ny hanaraka sy hanao ny sitrapony. Ny varavarana rehetra teo amin’ny lafim-piainanao  izay mety nanahirana anao, nihidy mafy tsy nety nivoha, tsy nahitanao vahaolana

FOTOAM-BAVAKA ISAKY NY ASABOTSY SY ALAHADY

MANAO FIVORIAM-BAVAKA IZAHAY ISAKY NY ASABOTSY POITIERS SY NY ALAHADY VAUJOURS, KOA MANASA ANAO IZAY MANGETAHETA SY MITADY FAMONJENA.
(eto ambany ny fanazavana fanampiny)

3t13t2

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

01

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).