Antso Fifadian-kanina 21 andro ; Ny 05 Febroary izao ka hatramin’ny 26 .

ADORATIONMiantso antsika Kristianina rehetra hanao Fifadian-kanina mandritry ny 21 andro indray , hiarahantsika rehetra izay mangetaheta te hivavaka, manomboka ny 05 ka hatramin’ny 26 Febroary izao.

Ho anao izay te halala ny antony ; dia mba vakio  ny bokin’i  Daniela 10  manotolo.

Mifady hanina ny tontolo andro nefa afaka misotro rano ihany,  ny hariva kosa dia mihinana légumes fotsiny .

Daniela 10.2  Tamin’ izany andro izany izaho Daniela dia nisaona roatokom-bolana mipaka.3 Tsy nihinana hanim-py aho, sady tsy nanendry hena na divay ny vavako, ary tsy nihosotra diloilo akory aho ambara-pahatapitry ny roatokom-bolana mipaka.

Mandritra izany

ADIRESY VAOVAO EGLISE AGAPE PARIS 13ème

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Isaky ny :

ASABOTSY @  3 ora .

Toerana :  2,  rue Bessie Coleman

POITIERS 86000

Tel : 06 17 49 16 17

ALAHADY  @ 11 ora

Toerana :  5,  rue Albert

Métro : Porte d’ivry  -   Olympiade

PARIS   13ème

Tel : 06 30 04 25 01  -  01 41 60 01 63

Misokatra ho antsika rehetra ny varavaran’ny fiangonana Agape. Tsy mavavakavaka, mizara fitiavana maimaimpoana dia ny Fitiavan’Andriamanitra ilay tsara sy ambony indrindra. Amen

TONGASOA  ô .

 

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

01

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).