Le Seigneur vous dit : « Courage ! »

« Ne t’ai-je pas donné cet ordre : fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » (Lire Josué 1.9.)

Aujourd’hui le Seigneur vous dit : « Courage ! »

« Puis il me dit : Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi…! courage, courage…! Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis : Que mon Seigneur parle, car tu m’as fortifié. » (Lire 

AVY AIZA NY FAMONJENA AHY ?

Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho : Avy aiza ny famonjena ahy ?

« Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. » Salamo 121. 1-2

Tsy misy azo ianteherana intsony raha ny zava-misy ety ambany masoandro, toa lasa miovaova daholo ; ny toetr’andro lasa tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy intsony ao anatin’ny herin’andro iray dia mivadibadika  be ihany , tsy hita intsony hoe , ririnina  sa lohataona ?

EGLISE AGAPE LA COURNEUVE – AUBERVILLIERS

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Isaky ny :

ASABOTSY @ 3 ora  

POITIERS 86000

Toerana :  2,  rue Bessie Coleman

Tel : 06 17 49 16 17

 

ALAHADY @ 10 h 30

 La Courneuve 93120

Toerana : 52 rue Jollois

Métro 7 Fort d’Aubervilliers + Bus  173   arrêt  Hemet

RER B  LA Courneuve Aubervilliers

Tel : 06 30 04 25 01  –  01 41 60 01 63

Misokatra ho antsika rehetra  ny fiangonana Agape. Tsy mavakavaka, mizara fitiavana dia ny Fitiavan’Andriamanitra ilay tsara sy ambony indrindra. Amen

Miandry anao ny Tompo Jesosy.

TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika ny amin’ny fahavitan’ny asa  TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).