ESORY NY VATO

CRECHE 028Ny hafatra  androany dia hafatra fandihan-tena, sao dia maty mandehandeha «fantôme» fotsiny ianao . Inona moa no dikan’izany fantôme izany?

- Ao amin’ny toeram-piangonana, mety midera an’ANDRIAMANITRA ianao, manandra-tanana ianao, miteny hoe JESOSY ianao, fa vao mivoaka ny varavarana dia tsy hita amin’ny fiainanao izany fiderana sy fanandratana ny Tompo izany.

- Rehefa eny amin’ny toerana alehanao eny dia tsy misy hanavahana anao amin’ny olon’izao tontolo izao.

Mba tsy ho fahazarana na fombafomba fotsiny ny fandehanantsika amin’ny toerana toy izao, fa mba ho tsapatsika fa toerana entina hanefen’ANDRIAMANITRA antsika mba hahatonga antsika ho olona mendrika

EGLISE AGAPE , PARIS – POITIERS

    

 Ny fiangonana AGAPE PARIS dia faly manasa antsika rehetra isaky ny Alahady amin’ny 11 ora ny maraina ary amin’ny 2 ora 30 ny hariva.

Toerana : 23 rue de Meaux,   VAUJOURS   93410

Contact : 01 41 60 01 63

-

- Ny fiangonana AGAPE    POITIERS isaky ny Asabotsy manomboka amin’ny 2 ora sy 30.

Toerana : 2, rue Bessie Coleman , POITIERS 86000

Contact : 09 53 59 95 13

Hisy fiderana an’Andriamanitra sy fiankohofana, fizarana ny tenin’Andriamanitra.

Tongava maro handray ny famonjena, fanasitranana , fanafahana ary hery sy hosotra

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

01

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).