FITOMBOANA ARAM-PANAHY

Izy tsy maintsy mitombo, fa izaho tsy maintsy mihena. Jaona Mpanao batisa no nilaza io teny io, milaza ny fahakelezan’ny tenany izy manoloana an’i Jesosy. Jaona 3. 30

Ny zava-drehetra izay atao , na ambolena na atsangana dia  misy ny Fiantombohana daholo ary koa misy ny Fiafarana . Ohatra raha mamboly voa iray ianao dia tsy maintsy miantomboka @ Famafazana aloha, izany hoe : Fizarana ny tenin’Andriamanitra, tsy avy hatrany akory dia maniry ny voa rehefa afafy.

Jaona 12. 24 Lazaiko aminareo

Laisse Dieu te positionner !

Nous avons tous des rêves, des aspirations, des désirs pour notre vie. Plus même en tant que croyants, enfants de Dieu, car il  y a dans nos cœurs la quête d’accomplir des choses pour le Roi des rois. On appelle cela l’appel, la destinée, ou encore la direction divine.

La question n’est pas « Dieu a-t-il une mission pour moi ou une position? » Oui, il en a une. Le vrai challenge sera : « comment vais-je arriver dans cette position et faire ce que

NY FAHATERAHANA INDRAY

Teny iray izay tena nahagaga sy nampametram-panotaniana an’i Nikodemosy rehefa niresaka tamin’i Jesosy izy, fa inona tokoa moa no niseho é ?

Vakio tsara ary hoe ;( Jaona 3.3) Jesosy namaly ka nanao taminy hoe : lazaiko aminao marina dia marina tokoa : Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo MAHITA NY FANJAKAN’NY LANITRA.  Gaga Nikodemosy raha vao nandre io teny io satria tena tsy takany mihintsy hoe : Amin’ny fomba ahoana no hahafahan’ny olona hateraka indray rehefa

TOERANA MISY NY EGLISE AGAPE : BOBIGNY- POITIERS- LIBANONA

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Ireto ny fotoana sy ny toerana ahitanao ny fotoam-bavaka hiarahana @ Eglise Agape. Manasa antsika am-pitiavana be tongava maro hiara-hanompo an’Andriamanitra.

ASABOTSY @ 3 ora  

POITIERS  86000

Toerana :  2,  rue Bessie Colemane

Tel : 06 17 49 16 17

ALAHADY @ 10 h 30

BOBIGNY  93000

Toerana : 1 rue Carnot

Métro 5 Terminus Pablo Picasso

Tel : 06 09 72 50 65  –  01 41 60 01 63

ALAHADY @ 11 ora

LIBAN –  DAORA 

Face Pharmacie KARHAT

TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika ny amin’ny fahavitan’ny asa  TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).