RADIO AGAPE 1

 Allez, faites de toutes les nations des disciples 

Matthieu 28:19

TSINDRIO EO AMINY SARY AMBANY IO RAHA HIAINO RADIO

-->
agape évènement

TONGA SOA

Fifaliana ho anay eto @ Radio Agape ny mandray antsika rehetra izay miditra eto amin’ity site ity. Ny fanirianay ho anao dia tena ho FITAHIANA ho anao tokoa ny fidiranao eto . Maro ny samy hafa ireo lahatsotra ato anatin’ity site ity fa dia manasa anao am-pitiavana be izahay hitsidika ireo rubique rehetra misy eto.
Deotornomia 28.6 Ho tahiana ianao raha miditra ;ary ho tahiana ianao raha mivoaka.
FITIA AGAPE : Ny Groupe Agape dia nahazo antso manampy sy hijery ny mahantra sy ny kamboty. Manana centre 2 eto Antananarivo izay hamahanana ankizy miisa eo amin’ny 40 eo ho eo. Efa ho 10 taona izao no nanaovana izany asa soa izany ary dia hisaorana an’Andriamanitra fa mbola mitohy hatrany ny asa. Manana vina koa izahay ny hanitatra izany asa soa izany amin’ny fampianarana asa tànana, eo koa ny fanaovana soutien scolaire satria hita fa tena ambany dia ambany ny farim-pahaizan ‘ireo ankizy ireo, fanokafana bibliothèque mba afahan’ny ankizy mamaky boky sy mitombo fahalalana. Izany rehetra izany no hetahetanay ary mbola maro ny ezaka tiana hatao fa dia apetraka amin’ny Tompo ny fahohizana ny asa.

 contact@agape1.fr

Close Menu