DIEU CHANGE LE MAL EN BIEN

Dieu ne se repose pas quand il s’agit de vous et de votre croissance…! Il met tout en place pour favoriser votre développement, votre épanouissement et votre transformation. Et aujourd’hui nous poursuivons avec ce verset :

« Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. »  Romains 8.28.

Le mot « concourt » vient du grec « sunergeo« . Cela peut aussi se traduire par « travaillent ensemble », « coopèrent », « collaborent », « assistent ».

Le

Le Seigneur vous dit : « Courage ! »

« Ne t’ai-je pas donné cet ordre : fortifie-toi et prends courage ? Ne t’effraie point et ne t’épouvante point, car l’Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » (Lire Josué 1.9.)

Aujourd’hui le Seigneur vous dit : « Courage ! »

« Puis il me dit : Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi…! courage, courage…! Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis : Que mon Seigneur parle, car tu m’as fortifié. » (Lire 

EGLISE AGAPE BOBIGNY

Manao fivoriam-bavaka isika  : Hiderana, handratana an’Andriamanitra, handraisana ny teniny sarobidy  izay velona sy mahery : Manafaka sy manasitrana  ary mampahery. Isaky ny :

ASABOTSY @ 3 ora  

POITIERS 86000

Toerana :  2,  rue Bessie Coleman

Tel : 06 17 49 16 17

ALAHADY @ 10 h 30

BOBIGNY 93000

Toerana : 1 rue Carnot

Métro 5 Terminus Pablo Picasso

Tel : 06 30 04 25 01  –  01 41 60 01 63

Misokatra ho antsika rehetra  ny fiangonana Agape. Tsy mavakavaka, mizara fitiavana dia ny Fitiavan’Andriamanitra ilay tsara sy ambony indrindra. Amen

Miandry anao ny Tompo Jesosy.

Hisy ny batisan’ny rano ny Asabotsy 28 Juillet 2018

TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika ny amin’ny fahavitan’ny asa  TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).