NY BATISAN’NY FIBEBAHANA

 

1_003Ity fampianarana ity dia ilainao ary samy manana ny « interprétation » avy ny olona amin’izy ity. Tsara ianao mba hijery tsara na ianao efa nandalo azy na tsia.

Matio 3 :5 – 6  «Ary Jerosalema sy Jodia rehetra mbamin’ny tany rehetra amoron’i Jordana dia nivoaka nankany amin’i Jaona, ka nataony batisa tao amin’ny ony Jordana ireny, rehefa niaiky ny fahotany. »

Matio 3 :13-15 «Ary tamin’izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron’i Jordana, dia nanantona an’i Jaona Izy mba hataony batisa. Fa Jaona nandà Azy ka nanao hoe : Izaho no tokony hataonao batisa, ka Hianao

FOMBA FAMAKIANA NY BAIBOLY

VakitenyAo anatin’ny fitomboantsika dia mila manana fomba famakiana Baiboly isika, fomba fandraisana ny Tenin’Andriamanitra.
Ny olona « mitombo » dia olona mahay mandray ny Tenin’Andriamanitra eo amin’ny fiainam-pitomboany.
Jakoba 1 :22 « Fa aoka ho mpankato ny teny hianareo, fa aza mpihaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. »
Ilaina ny fankatoavana ny Tenin’Andriamanitra. Ao anatin’izany, anefa, dia tokony hanana fomba isika hahafahantsika mandinika ny Tenin’Andriamanitra.
Amin’ny fotoana izay hanokafantsika ny Baiboly dia tokony ho resy lahatra isika fa :
- miresaka amintsika Andriamanitra.
- Ary ianao, rehefa avy eo, dia hiresaka amin’Andriamanitra

EGLISE AGAPE , PARIS – POITIERS

    

 Ny fiangonana AGAPE PARIS dia faly manasa antsika rehetra isaky ny Alahady amin’ny 11 ora ny maraina ary amin’ny 2 ora 30 ny hariva.

Toerana : 23 rue de Meaux,   VAUJOURS   93410

Contact : 01 41 60 01 63

-

- Ny fiangonana AGAPE    POITIERS isaky ny Asabotsy manomboka amin’ny 2 ora sy 30.

Toerana : 2, rue Bessie Coleman , POITIERS 86000

Contact : 09 53 59 95 13

Hisy fiderana an’Andriamanitra sy fiankohofana, fizarana ny tenin’Andriamanitra.

Tongava maro handray ny famonjena, fanasitranana , fanafahana ary hery sy hosotra

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

01

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).