Ny Bankin’ny Lanitra ; na ny Trano Firaiketana dia Fanohanana Asa Soa Agapé. ,

koa raha tianao ny hanome sy hanohana na izao asa soa izao (Matio 5 :16) dia,  ity ny laharana ho amin’izany.

Association agape1 : 

Etablissement : 20041 /Guichet : 00001/ N° de compte : 5767386D020 /Clé Rib : 50

IBAN : FR72  2004  1000 0157  6738  6D02  050

BIC : PSSTFRPPPAR

  II Kor 9:7  Aoka ny olona rehetra samy hanao araka izay inian’ ny fony avy, tsy amin’ ny alahelo, na amin’ ny faneriterena ; fa ny mpanome amin’ ny fifaliana no tian’ Andriamanitra. Amen

Close Menu