MESSAGE AUX SERVITEURS DE DIEU QUI RATERONT L’ENLEVEMENT AVEC PST MARCELLO TUNASI

Mihidy ny resaka eto !

ASA Soa

frat

"Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo."

TENY FY IAINANA

zz-karemy

Daniela 9 : 3 Ary nampanatrehiko an’ Andriamanitra Tompo ny tavako hitady izay hivavahana sy hifonana amin’ ny fifadian-kanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenona.

EGLISE AGAPE

Affiche Eglise Agape3

Serasera:

Tel :
+33(0)1 41 60 01 63

Portable :
+33(0)6 09 72 50 65
+33(0)630042501

eMail : contact@agape1.fr

Skype : Fitiagape