Serasera

Mila vavaka ve hianao, sa mitady olona hizarana ny enta-mavesatra, na koa mila torohevitra fa te-hahalala bebe kokoa ny mikasika an’Andriamanitra ?

 

Vonona ny hihaino anao izahay indro  ny laharana an-tarobia afahanao miantso anay.

 

Télphone : +33 (0)1 41 60 01 63

Portable : +33(0)6 09 72 50 65

+33(0)630042501

 

Raha te-hanoratra kosa hianao dia indro ny adresy afahanao manao izany.

 

Mail : contact@agape1.fr

Skype : Fitiagape

Adresse:

1 Rue Carnot

93000 Bobigny

ASA Soa

"Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo."

TENY FY IAINANA

Daniela 9 : 3 Ary nampanatrehiko an’ Andriamanitra Tompo ny tavako hitady izay hivavahana sy hifonana amin’ ny fifadian-kanina sy ny lamba fisaonana ary ny lavenona.

Serasera:

Tel :
+33(0)1 41 60 01 63

Portable :
+33(0)6 09 72 50 65
+33(0)630042501

eMail : contact@agape1.fr

Skype : Fitiagape