PENTECOTE à PARIS

ALAHADY 09 JUIN 2019 @ 10.30

PANTEKOSTA Hafakely , anasana antsika rehetra eto Paris ;

Fotoana miavaka miaraka amin’ny Fanahy Masina hanovozantsika indray Hery sy Hosotra Vaovao.

Ho antsika rehetra tsy an-kanavaka, indrindra fa isika mahatsiaro reraka aram-panahy, mihamangatsiaka amin’ny Fitiavana an’Andriamanitra, tsy manana hetaheta intsony na mazoto hanompo ny Tompo. Tongava fa handray fanavaozam-panahy ianao, hirehitra indray ilay afom-panahy ao anatinao.

Hisy sakafom-pifankatiavana aorian’ny fotoana.

Asao ny namana aman-tsakaiza, tongava maro.

Alahady 09 Juin 2019 à 10.30

46 rue des Rigoles , Paris 20e

Métro Jourdain -Ligne 11

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *