ASAN’ANDRIAMANITRA TANY LIBANONA

Voalohan-teny dia fisaorana mitafotafo no ataolotra an’Andriamanitra irery ihany, nohon’ny asa mahagaga nataony tany Libanona , maro no niova fo nialatamin’ny fiaina-dratsy ka niverina @ Jesosy nisy ny batisan’ny rano ny 17 Juin sy ny 27 Octobre 2018 olona 7 no nirotsaka hanatanteraka ny tenin’Andriamanitra. Tafatsangana tamin’ny 17 Jona 2018 teo ny fiangonana Agape Liban hoan’i JESOSY irey ihany anie ny voninahitra sy ny dera.

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *