Antso Fifadian-kanina 21 andro ; Ny 05 Febroary izao ka hatramin’ny 26 .

ADORATIONMiantso antsika Kristianina rehetra hanao Fifadian-kanina mandritry ny 21 andro indray , hiarahantsika rehetra izay mangetaheta te hivavaka, manomboka ny 05 ka hatramin’ny 26 Febroary izao.

Ho anao izay te halala ny antony ; dia mba vakio  ny bokin’i  Daniela 10  manotolo.

Mifady hanina ny tontolo andro nefa afaka misotro rano ihany,  ny hariva kosa dia mihinana légumes fotsiny .

Daniela 10.2  Tamin’ izany andro izany izaho Daniela dia nisaona roatokom-bolana mipaka.3 Tsy nihinana hanim-py aho, sady tsy nanendry hena na divay ny vavako, ary tsy nihosotra diloilo akory aho ambara-pahatapitry ny roatokom-bolana mipaka.

Mandritra izany fotoana  andro izany  dia manokana fotoana bebe kokoa hivavahana isika sy hamakiana ny Tenin’Andriamanitra .

Koa ho anao izay mangetaheta hanakaiky misimisy kokoa an’i Jesosy  Kristy, te handray hosotra vaovao, te hitombo aram-panahy, te ho afaka amin’ny fatorana rehetra izay ataon’ny devoly satana, manentana anao am-pitiavana izahay, hanetry tena sy hitady ny tavan’ny Tompo , hiara hivavaka isika, raha eto Europa no misy anao dia azonao atao ny miaraka mivavaka aminay  isan’andro, misy laharana an-tariby afahanao manaraka izany mivantana ka antsoy izahay eto amin’ny Radio agapé, na koa mila fanazavana fanampiny ianao, ho tahin’ny Tompo ary é

Ny Mpitandrina sy mpandrindra

tel : 01 4 1 60 06 63

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *