MIARAHABA ANTSIKA TRATRY NY TAONA 2017

BB Fifaliana ho anay tompon’andraikitra eto amin’ny Fiangonana, radio Agape,  ny miarahaba anao nahatratra izao taona vaovao 2017 izao. Mirary ny fitahian’Andriamanitra feno ho anao sy ny ankohonanao izahay.

Hafatra ho antsika avy amin’ny Tompo Jesosy ; Apokalypsy 3 : 8  Indro efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy. Teny napetraky ny Tompo tato am-ponay ary nasainy zaraina ho an’ireo izay tia Azy ka vonona ny hanaraka sy hanao ny sitrapony. Ny varavarana rehetra teo amin’ny lafim-piainanao  izay mety nanahirana anao, nihidy mafy tsy nety nivoha, tsy nahitanao vahaolana mihintsy . Amin’ity taona raha mino io teny voalaza io ka manaraka tsara izay voalazany  dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra. Amen

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *