ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HOAN’NY ZAZA SAHIRANA.

01

ASA FANANGANANA TRANO FIZARANA SAKAFO HO AN’NY ZAZA SAHIRANA  SAHANIN’NY AGAPE.

Izay rehetra ataonareo amin’ireny madinika ireny no hataonareo amiko hoy ny Tompo.

Fisaorana lehibe no atolotra ny Tompo fa hita isan’andro ny fandrosoan’ny asa fanorenana, misaotra anao koa izay tsy manadino ireto zaza ireto, tsapanay fa tsy irery izahay eto ampanaovana izao asa izao tena hitanay fa misy mivavaka ho anay.hitanay ny tànan’ny Tompo manohana anay. ( Tohiny… sary vaovao ).

 

 trano creche1 (2)

« Raha tsy Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. » Salamo 127. 1

Antso ho antsika malala-tànana

Mbola maro ireo fitaovana tsy ampy, hanantontosana ny asa fanorenana. Koa manainga anao izahay izay tery am-panahy hanome sy hanohana izao asa izao araka izay mety mba ho vitanao dia tena raisinay an-tanadroa. Raha manome  hoan’izao asa izao hiano dia tsarovy fa managana sahady ny anjara lovanao any an-danitra izay miandry anao rahatrizay.

Raha tena tsy afaka manome moa hianao dia ento am-bavaka mba ho kasihan’ny Tompo ireo olona manana fahalalahana hanome, sy hanohana izo asa masina izao.

« Koa aza mba ketraka amin’ny fanaovan-tsoa isika , fa amin’ny fotoan’andro no hijinjan-tsika, raha tsy reraka isika. Koa araka ny ananatsika andro hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra, indrindra fa amin’ny mpianakavin’ny finoana ». Galatiana 6. 9-10

Ny Tompo anie hikasika antsika mba hahafoy ho Azy isika. Aza misalasala miantso anay raha vonona hianao.

Toy toy izao ary ny fitaovana mbola ilaina , raha mba vonona koa ianao:

- 20 sacs de Ciments  , 1000  biriky, 5m3 fasika, 4m3 vatokely,  20 tafo, 200 carreaux, 8 varavarana, 12 varavarakely,

gorodona 300, plafond 400, jirama 6,5 millions, loko 250kg, Appareil sanitaire , ny Fitaovan’ny Radio Agapé (1er étage).

Trano mirefy 16m sur 8m no  ilana ireo fitaovana ireo ,ka ny sarin’ ny asa efa vita no ireo manaporofo izay  azonao jerena fa , ny vavolombelon’ny mpiasa dia ny bainga.

Misaotra ny Tompo isika rehetra izay nivavaka tamim-pinona  fa Jehovah no manao ny Trano, isaorana koa izay efa nahafoy vola , ary  ianao izay vonona ka mba handray anjara  amin’izay  sy  hiara-hiasa aminay fa efa kely no sisa raha ireo sary ireo no jerena.

* Mandroso ny asa, ary miditra amin’ny famaranana isika izao, isaorana  ny Tompo , ho Azy irery anié ny Dera.

*Ny Sarin’ireo ankizy ao amin’ny Centre AGAPE Ambatomaro. (fizarana ankanjo sy sakafo) .

Mahafaly anay mpiara-miasa eto amin’ny  » Radio Agape  » ny maneho fisaorana etoana ; an’ireo rehetra izay manampy sy mandray anjara amin’ny fikarakarana ireto zaza ireto. Solon-tenan’ireo maro hafa tsy azo sary satria lavitra (any Toliara,Fianara,Majunga,sns…)

- Misaotra ireo manome vola hividianana sakafo hamahanan’ azy ireto isaky ny alahady satria izay aloha no zaka hatreto.

- Misaotra ireo izay nanampy tamin’ny fampidirana ny ankizy hianatra koa tamin’ity taom-pianarana vaovao (2013-2014) ity.

Ankizy 9 no tafiditra nianatra noho ianareo, izay malala-tànana ka nandoa ny(inscription), ary dia misaotra ny Tompo lehibe satria tamin’ny taon-dasa dia tsy nianatra izy ireo fa dia nirenireny teny fotsiny.

Manaraka izany ankehitriny nohon’ny Fitiavanao azy ireo dia io efa ho vita ny trano, izay azo hampianarana azy ireo koa raha sitrapon’ny Tompo, koa dia sady ho voky ny kibo no ho voky koa ny fanahy. Ny ao ambony rihana no hisokatra  ny birao « Radio Agapé »   Madagasikara,  izay hikarakarana ireo fandaharana rehetra ho alefa eto amin’ny radio malalan-tsika. Ento am-bavaka hatrany ny asan-tsika rehetra mba hitatra hatrany.

Ho an’Andriamanitra irery ny Voninahitra.

Matio 25 : 45  Fa hamaly azy Izy ka hanao hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay tsy nataonareo tamin’ ny anankiray amin’ ireto kely indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko.

 

IMG_2202  IMG_2215  IMG_2210   IMG_2207  IMG01464-20100925-1354

11  DSC00905  13  01

IMG_5054  IMG_5051  IMG_5038  IMG_5043

IMG_2215   antampokavona-300x225  IMG_5039  IMG_5042

photo (4)   photo (6)   photo (1)

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Vous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>