Daily Archives: 2 novembre 2018

FOTOANA LEHIBE INDRAY HO ANTSIKA ETO LIBANONA.

Manasa antsika rehetra eto liban indray izahay Agape France, hanatrika ny fotoan-dehibe izay atao eto Hamra. Hisy fiderana , vavaka, fizarana ny tenin’Andriamanitra ary ny tso-drano ho anao amin’ity taona vaovao ity.  Mino isika fa ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra koa  tongava maro handray ny anjara izay efa nomanin’ny Tompo ho anao.