Monthly Archives: novembre 2018

TRATRY NY TAONA 2019

Arahabaina tsy misy an-kanavakavaka  isika rehetra, Mpihaino hajaina sady tina no malalan’Andriamanitra,

Misaotra ny Tompo izahay manana anareo havana tsy manadino, ary dia mirary soa ho anao sy ny ankohonanao ,

mandritra ity taona 2019 ity ho salama tsy misy marofy , ho feno fifaliana , fitahiana sy fiadanana ary  fahasoavana

ao  amin’ny Kristy Jesosy , ny tso-dranonay dia  tokana ihany ; ho tratrin’ny taona 2020 daholo indray anié isika mianakavy

Ny Pasteur  Mario mivady , mpanomponareo .

FOTOANA LEHIBE INDRAY HO ANTSIKA ETO LIBANONA.

Manasa antsika rehetra eto liban indray izahay Agape France, hanatrika ny fotoan-dehibe izay atao eto Hamra. Hisy fiderana , vavaka, fizarana ny tenin’Andriamanitra ary ny tso-drano ho anao amin’ity taona vaovao ity.  Mino isika fa ny fiasan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra koa  tongava maro handray ny anjara izay efa nomanin’ny Tompo ho anao.