Monthly Archives: novembre 2018

ALIM-PIDERANA 2018

Faly manasa antsika rehetra indray izahay hiaraka hamarana  ny taona 2018 amin’ny fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny 31 Décembre @ 9 ora 30 alina. Voafetra ny toerana ka mila manao réservation.

ASAN’ANDRIAMANITRA TANY LIBANONA

Voalohan-teny dia fisaorana mitafotafo no ataolotra an’Andriamanitra irery ihany, nohon’ny asa mahagaga nataony tany Libanona , maro no niova fo nialatamin’ny fiaina-dratsy ka niverina @ Jesosy nisy ny batisan’ny rano ny 17 Juin sy ny 27 Octobre 2018 olona 7 no nirotsaka hanatanteraka ny tenin’Andriamanitra. Tafatsangana tamin’ny 17 Jona 2018 teo ny fiangonana Agape Liban hoan’i JESOSY irey ihany anie ny voninahitra sy ny dera.