Monthly Archives: avril 2018

AVY AIZA NY FAMONJENA AHY ?

Manopy ny masoko ho amin’ny tendrombohitra aho : Avy aiza ny famonjena ahy ?

« Ny famonjena ahy dia avy amin’i Jehovah, Mpanao ny lanitra sy ny tany. » Salamo 121. 1-2

Tsy misy azo ianteherana intsony raha ny zava-misy ety ambany masoandro, toa lasa miovaova daholo ; ny toetr’andro lasa tsy mifanaraka amin’ny tokony ho izy intsony ao anatin’ny herin’andro iray dia mivadibadika  be ihany , tsy hita intsony hoe , ririnina  sa lohataona ?