Monthly Archives: décembre 2017

Mirahaba antsika rehetra tratry ny taona 2018

Misaotra an’Andriamanitra lehibe isika nomeny tombon-taona iray indray. Izahay tompon’andrikitra eto @ radio Agape koa dia faly miarahaba antsika rehetra notahian’ny Jesosy ka velon’aina soa aman-tsara daolo. Ny faniriana ho antsika rehetra amin’ity taona 2018 ity dia  ho taona FANDROSOANA  amin’ny lafiny rehetra, indrindra fa amin’ny lafiny aram-panahy, satria ny fanahy no maha olona sady maharitra ho mandrakizay ary tsy mety maty , fa izao hita rehetra izao dia tsy maintsy ho levona sy ho simba tsy misy maharitra, noho izany dia  ampaherezina isika rehetra mba hibanjina sy handroso ka hikarakara ilay hoavy maharitra sy tsy mety maty dia ny fanahintsika . Làlana roa no tsy maintsy  halehan’ny fanahy ; na ho eo anilan’Andriamanitra mandrakizay, na ho very lavitra Azy any amin’ny farihy mirehitr’afo , fahoriana sy ny fijaliana ary ny fikotroha-nify mandrakizay.

Mbola fitiavany sy famindrampony no nanomezany antsika taona iray indray mba HIKARAKARANA ny fanahintsika koa dia samia manararaotra indray hitombo amin’ny zava-panahy izay tsy ho hesorina amintsika. Efesiana 5:16 ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. 

Tsarovy fa misy fetra iany ny fotoana omeny antsika koa aza mandany andro amin’izay tsy mahasoa intsony fa fohy ihany sady voafetra ny fotoana nomeny antsika .

Pastera Razafimanjato mivady