Daily Archives: 29 mai 2017

KONFERANSA LEHIBE NY ASABOTSY 24 JONA @ 15 h

KRISTIANA SY TANINDRAZANA 2 vertZanahary ô, tahio ny Tanindrazanay ;  fa hoy Ianao ;  Sambatra ny Firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny  . (salamo 33:12)

Manasa ny Mpiray Tanindrazana rehetra hanatrika ny  KONFERANSA LEHIBE ; hiarantsika mandinika sy mifanakalo izay mahasoa,  ny Asabotsy 24  Jona akatoky ny fetim-pirenena ka Loha-hevitra 4 no ho dinihina ao;  ny ady amin’ny Fahantrana, ny Kolikoly, ny Tsy fandriam-pahalemana ary ny Fanompoan-tsampy  …izay azo foanana tsara raha misy ny Finiavana ,koa tongava maro , asao ny namana Tia Tanindrazana fa ny Fitiavana mahasarona fahotana maro….dia ho Tany sambatra ilay Madagasikaranay,